ผลงานสร้างสรรค์ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

Department of Fashion Design

มิติแห่งความทับซ้อน
Illusion

ผศ.ดร.น้ำ ฝน ไล่สัตรูไกล
Asst. Prof Namfon Laistrooglai (Ph.D.)

การถ่ายทอดผลงาน ภายใต้คอนเซปป์ “illusion” ลงในวัสดุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ ผ้า และเส้นใยประเภทต่างๆ เพื่อจะทดลองและแสดงผลของการทำงานร่วมกับวัสดุหลากหลายประเภท ทั้งโปร่ง ทึบ เรียบ หรือขรุขระ

Fashion-01


Fashion-02

ความเหมือน, ความแตกต่าง

Similarities, Differences

อนุกูล บูรณประพฤกษ์
Anugoon Buranaprapuk
Alternative Process


สายโยงใยถักทอด้วยสี

วรุษา อุตระ
Varusa Utara

ธรรมชาติใบไม้ ทิวไม้ที่พลิ้วไหวก่อให้เกิดเส้นสายโยงใยถักทอ

Fashion-03


Fashion-04

Butterfly Series #1

ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี
Piyawat Pattanapuckde

ผีเสื้อเป็นสัตว์ที่สวยงามมีชีวิตชีวา และควรอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติ หากเพียงแต่เราหยิบยืมรูปลักษณ์นำมาดัดแปลง โดยใช้สี วัสดุ ลวดลาย ที่เกิดจากเทคนิคการบีบสีที่คุ้นเคย และนำมาจัดองค์ประกอบใหม่

พุดจีบแห่งวังท่าพระ

Pudjeeb at Wang Thapra

ดร.ชนินทร สุขเจริญ
Chanintorn Sookjaroen (Ph.D.)

กลอนแปดประกอบภาพ ตามเทคนิค Roy Lichtenstien เป็นการวาดภาพตามแบบแนวการ์ตูน โดยใช้ลักษณะของจุดเป็นหลัก

Fashion-05


Fashion-06

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงสร้างสรรค์
ภายใต้แนวคิด การออกแบบภาพลักษณ์องค์กรในการขับเคลื่อนแผนการตลาด
กรณีศึกษา สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ดร. ภูริต โศภนคณาภรณ
Purit Sophonkanaphon (Ph.D.)